Τροποποίηση του οδηγού προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.(8/6/2015)

Τροποποίηση του οδηγού προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς  Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών” ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων.(8/6/2015)


Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ