Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του προγράμματος “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών”

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση των αποφάσεων διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης για δυνητικά εντασσόμενα έργα του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». 

Οι Αποφάσεις αφορούν τις εξής Περιφέρειες:

  • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  • Κεντρική Μακεδονία
  • Αττική
  • Βόρειο & Νότιο Αιγαίο
  • Ήπειρος
  • Δυτική Ελλάδα
  • Κρήτη 
  • Θεσσαλία 

 

Για να δείτε τις αποφάσεις πατήστε εδώ