Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

 

      Υλοποίηση Πράξεων – έργων προγράμματος :

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

  

 

Εφαρμογή Εξωσυστημικής Διαδικασίας παρακολούθησης των πράξεων(έργων) των Δικαιούχων του προγράμματος ”Πράσινη Επιχείρηση 2010” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα την περιφέρεια Κρήτης, ενημερώνει τους δικαιούχους των πράξων (έργων) που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, ότι μέχρι την ολοκλήρωση υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων(ΠΣΚΕ) της ΜΟΔ Α.Ε. για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα, και με γνώμονα τη διευκόλυνσή τους, κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στον ΕΦΕΠΑΕ, θα εφαρμοστεί  η εξωσυστημική διαδικασία παρακολούθησης του προγράμματος.

Τα σχετικά έντυπα παρακολούθησης και υλοποίησης μπορείτε να μεταφορτώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους :

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Κρήτης :


Γραφεία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου
Iraklio Center 1ος όροφος
Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΗ
 
 _ 
Υπεύθυνος Προγράμματος:
Λευτέρης Νικολακάκης 
τηλ. 2810302402 – Fax: 2810344107
E-mail: nikolakakis@ank.gr