Έβδομη (7η) τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (041KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Έβδομη (7η) τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (041KE),
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ.