Ανακοίνωση για την προθεσμία υποβολών της Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι στις 22.03.2024 θα ολοκληρωθεί η δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και συγκεκριμένα στις Δράσεις «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Επισημαίνουμε ότι η προκήρυξη της Δέσμης Δράσεων έγινε στις 15.02.2023 με ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) την 23.02.2023.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 2.713 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 108.612.350€ και έχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 2.499 αιτήσεων με συνολική Δημόσια Δαπάνη 96.860.652€, από τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.751 αιτήσεις με Δημόσια Δαπάνη 51.287.026€. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υπολοίπων αιτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις στην συγκεκριμένη Δέσμη Δράσεων, αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr).