Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων της Δράσης με Τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»

 

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων της Δράσης με Τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»

ΨΝΠΔ46ΜΤΛΡ-7ΛΠ (1)