ΔΡΑΣΗ 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020
ΔΡΑΣΗ 3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ