Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων – Επικοινωνιακό Υλικό της Δράσης

Δείτε εδώ το επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (media kit)