Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αύξηση μέγιστου ορίου μεγέθους προς ανάρτηση αρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τον Έκτακτο Διοικητικό Έλεγχο της 11ης φάσης

Κύριοι/ες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προς διευκόλυνση των δικαιούχων, αυξήθηκε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο μεγέθους αρχείων προς ανάρτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, κατά το στάδιο του Έκτακτου Διοικητικού Ελέγχου 11ης φάσης, από 10 MB σε 40 MB.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση σχετικά με τα θέματα ελέγχων απευθύνεστε στην αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, βάσει Περιφέρειας που υπάγεται η νησιωτική έδρα σας.

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕMAIL

ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝ.ΔΙΑ)

2231067498

andia@otenet.gr

Στερεά Ελλάδα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ)

2421076894

aedep@aedep.gr

Θεσσαλία

ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ)

2531035916

info@efepaeamth.gr

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ)

2610622714

efd@diaxeiristiki.gr

Δυτική Ελλάδα,

Πελοπόννησος,

Ήπειρος,

Ιόνια Νησιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ)

2130166100

contact@elanet.gr

Αττική,

Βόρειο Αιγαίο,

Νότιο Αιγαίο

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΚ)

2810 302400
2810 344107

info@ank.gr

Κρήτη