Πρόσκληση εκδήλωσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» 01.06.2022_Αρκαλοχώρι

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» και τον ΕΦΕΠΑΕ,
η Αναπτυξιακή Κρήτης , εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τον Σύλλογο Εμπόρων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Αρκαλοχωρίου με θέμα:
Παρουσίαση της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ:
“ Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές”
στις: 01/06/22, ώρα: 17:00
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Teams, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YWFlM2Y4ZTUtY2NmZi00N2EzLWIxNDEtZmFiZDNjMTFlN2U0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229e1ea575-98be-493f-9424-5a717ff88121%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ca2938d1-eeaa-4a94-b043-c21cb58bbd91%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=de00167d-a308-488a-8a57-ab3d80671110&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Για πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή ΑμεΑ, παρακαλώ καλέστε στο τηλ.:2810 302400.

 

Πρόσκληση εκδηλώσης 01-06-2022 Αρκαλοχώρι