Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΔΚ)
σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση αναφορικά με θέμα:
«Χρήσιμες Επισημάνσεις και Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση των έργων
στη δράση του ΕΠΑνΕΚ :«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020
Την Τετάρτη 05/10/2022, ώρα 18:00 – 20:00
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής «CISCO WEBEX»
(Απαραίτητη προϋπόθεση παρακολούθησης είναι η εγκατάσταση του CISCO WEBEX)
Ομιλητής για το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
ο κ. Μαυράκης Γεώργιος
Στέλεχος Αναπτυξιακής Κρήτης / ΕΦΕΠΑΕ
Για πληροφορίες σχετικά με συμμετοχή ΑμεΑ, παρακαλώ καλέστε στο τηλ.:28210 94505

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕΕ ΤΔΚ