Πρόσκληση Ενημερωτικής Εκδήλωσης

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΟΕΕ/ΤΑΚ)

σας προσκαλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

 

Χρήσιμες Επισημάνσεις και Οδηγίες για την ορθή υλοποίηση των έργων

στη δράση του ΕΠΑνΕΚ :«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών

και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Την Πέμπτη  06/10/2022, ώρα 18:30 – 20:30

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως την Τρίτη 04/10/2022

στο email info@oeetak.gr συμπληρώνοντας την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. http://www.oeetak.gr/web/content/view/763/1/lang,el/

    Η πρόσκληση συμμετοχής θα σας σταλεί με email μέσω της epresence.gov.gr

 (Απαραίτητη προϋπόθεση παρακολούθησης είναι η εγκατάσταση του Zoom Client)

Ομιλητής για το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»

ο κ. Μαυράκης Γεώργιος

Στέλεχος Αναπτυξιακής Κρήτης / ΕΦΕΠΑΕ

Για πληροφορίες σχετικά  με συμμετοχή ΑμεΑ, παρακαλώ καλέστε στο τηλ.:2810223997

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.