Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (07ΚΕ).

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (07ΚΕ).

Δείτε την απόφαση εδώ