Τέταρτη (4η) Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας».

Τέταρτη (4η) Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία
τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας».

Δείτε την 4η Απόρριψη εδώ.