Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (ΕΣΠΑ 2021-2027), διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις ανά Περιφέρεια, από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους κατά τόπους Εταίρους – Περιφερειακές Μονάδες.

Hμερομηνίες και τοποθεσίες των εκδηλώσεων για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»:

• 13/02/24, Άγιος Νικόλαος

Χώρος: Επιμελητήριο Λασιθίου, Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Λασιθίου
Εκδήλωση για τις Δράσεις : «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

• 14/02/24, Ηράκλειο

Χώρος: Επιμελητήριο Ηρακλείου, Αίθουσα εκδηλώσεων ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
Εκδήλωση για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

• 15/02/24, Ρέθυμνο

Χώρος: Επιμελητήριο Ρεθύμνης, Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
Εκδήλωση για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης

• 16/02/24, Χανιά

Χώρος: Επιμελητήριο Χανίων, Αίθουσα εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Χανίων
Εκδήλωση για τις Δράσεις: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» & «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Πρόσκληση εκδήλωσης
Πρόγραμμα ενημερωτικής εκδήλωσης