ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενημέρωση τραπεζικών στελεχών σχετικά με την Υπουργική απόφαση ένταξης επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών στην περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Η Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» – ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλεί, στην ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ που διοργανώνει με θέμα:

Ενημέρωση τραπεζικών στελεχών σχετικά με την Υπουργική απόφαση ένταξης επιχειρήσεων στη δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών στην περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ΑTRION (Χρονάκη 9, Ηράκλειο,)

Η ενημέρωση θα γίνει από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.