Έγκριση του πρακτικού 14/16.03.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Έγκριση του πρακτικού 14/16.03.2017 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Έγκριση του πρακτικού 11/01.07.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Έγκριση του πρακτικού 11/01.07.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων τροποποίησης όπως προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12.5 «Τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου»,του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/02/2012Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/04/2012Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον». 1. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός της Δημόσιας Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι 30.000.000 €και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & […]

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργων.

Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι   Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με   Α.Π.: 3756 / 900 / A2   –  23.06.2015  με θέμα Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών  Οδικών  Μεταφορών.  Μετακινούμε  την Ελλάδα  με  ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» και Παράταση της ολοκλήρωσης έργωνέως  31 / 12 / 2015.  Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την τροποποίηση. Την απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε εδώ

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων στο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

Αξιολόγηση και Ένταξη Έργων

Αξιολόγηση και Ένταξη Έργων στο Πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»