Έγκριση του πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση του πρακτικού 11/12.09.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση του πρακτικού 10/31.05.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση του πρακτικού 10/31.05.2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση του πρακτικού 9/19-02-2016 της συνεδρίασης τηγς Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25-11-2013.

Έγκριση του πρακτικού 9/19-02-2016 της συνεδρίασης τηγς Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25-11-2013.

Πρακτικό Νο 8 Επιτροπής Παρακολούθησης των ενταγμένων έργων του προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΠΕΑΑ)»Αρίθ. Πρωτ.:8567/Β3 1254/25-11-2013.

Επείγουσα ανακοίνωση για τους Δικαιούχους των προγραμμάτων Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων και Γυναικεία Απασχόληση.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε – και να προχωρήσουν κανονικά – αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Έγκριση πρακτικού 6/06.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα με Α.Π. 8567/Β3 1254/25.11.2013

Έγκριση πρακτικού 6/06.04.2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης που συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  με Α.Π.  8567/Β3  1254/25.11.2013 Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ

ΔΡΑΣΗ

11/03/2015 Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 5/18-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013 Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ 20/11/2014 Απόφαση Αποδοχής πρακτικού 4/22-10-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος υπέγραψε στις 20/11/2014 την αποδοχή του  πρακτικού 4/22.10.2014 της […]

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 5/18-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 5/18-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αναμνηστικές Πινακίδες Δημοσιότητας Προγραμμάτων ΕΦΕΠΑΕ

Ανακοινώνεται οτι κατόπιν της ανασύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων (ΦΕΚ 20/Α/27.01.2015), επικαιροποιούνται οι αναμνηστικές πινακίδες που αναρτούν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ευθύνης του ΕΦΕΠΑΕ. Αναμνηστική πινακίδα προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων αρχείο Αναμνηστικές πινακίδες προγραμμάτων ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2007-2013, Τουρισμού, Μεταφορών αρχείο Αναμνηστική πινακίδα προγραμμάτων ΓΓΒ (Μεταποίηση, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Γυναικεία – Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ένδυση – Υπόδηση, Πράσινη Επιχείρηση, Μετεγκατάσταση) αρχείο Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές […]

Υλοποίηση Πράξεων -‘Εργων

Υλοποίηση Πράξεων -‘Εργων για το πρόγραμμα : «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων για το πρόγραμμα : «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα : «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 72.000.000€  22-8-2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των […]