Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ. Υποστηρικτικό υλικό του Καθεστώτος Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων: ΚΑΔ Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 7 ν.4887/2022) Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (Άρθρο 6 ν.4887/2022) Εντάσεις ενίσχυσης με πρωτογενή τομέα και ποσοστά ΔΑΜ Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης Πρότυπα κόστη Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ. Υποστηρικτικό υλικό του Καθεστώτος Επιχειρηματικότητα 360 : ΚΑΔ Επιχειρηματικότητας 360 Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων) Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων) Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης Πρότυπα κόστη Επιχειρηματικότητας 360