Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες (Τροποποίηση Οδηγού Υ.Α. με Α.Π.: 11088/1164–01.10.2010) Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/7/2010Τελευταία ημέρα υποβολής: 12/01/2011 Δημόσια δαπάνη: 200.000.000,00€ (140.000.000,00€ για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές, 40.000.000,00€ για τις υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους) Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία […]

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 66/23-3-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 66/23-3-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 65/6-2-2017, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

Υλοποίηση Έργων στο πρόγραμμα«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 62/5-9-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 62/5-9-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Αποδοχή πρακτικών υπ. αριθμ. 61/25-07-2016, της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικών 50/18-11-2014 & 51/19-11-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015). 23-1-2015 Απόφαση αποδοχής πρακτικού 52/11-12-2014 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ημερομηνία αποφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 23/1/2015). […]

Αποφάσεις επιχορήγησης (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

21-1-2015 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων πληρωμών και αποπληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για την πληρωμή των Δικαιούχων του προγράμματος ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 2.382.709,15 € (Ημερομηνία απόφασης 19-1-2015/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 21-1-2015).Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ.   14-4-2014 Επιχορήγηση (ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του […]

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης εκχώρησης των αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Απόφαση τροποποίησης της απόφασης εκχώρησης των αρμοδιοτήτων στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013(Ημερομηνία απόφασης 9-10-2014/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 20-10-2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 22-10-2014). Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ. Μεταφορτώστε το Φ.Ε.Κ. εδώ.

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

22-5-2012 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Έκδοση απόφασης : 4/5/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια: 22/5/2012).Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ. 14-11-2011 Έκδοση Απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 21-10-2011/Ανάρτηση στη Διαύγεια 14-11-2011).Μεταφορτώστε την απόφαση εδώ.

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» – Αξιολόγηση & Ένταξη Πράξεων στη Δράση

Εκδηλώσεις Προβόλης & Δημοσιότητας

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες» στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (FAQs)

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες :Συχνές ερωτήσεις Απαντήσεις