Προκήρυξη Προγράμματος : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Παράταση Προθεσμίας Ηλεκτρονικής Υποβολής προτάσεων μέχρι την 17η ώρα (05:00μμ) της Τρίτης 1 Νοεμβρίου 2011 Απόφαση Περίληψη απόφασης Έντυπο υποβολής αντιρρήσεων Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/08/2011Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/11/2011 ώρα 14:00 Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€   ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ […]

Αποδοχή Πρακτικού Νο 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

Αποδοχή Πρακτικού Νο 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος “Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και Έλεγχος Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και Έλεγχος Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Δικαιούχων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νεα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Oικ. 5987/466/24-05-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Προδιαγραφές Αναμνηστικής Πινακίδας

Μεταφορτώστε τις προδιαγραφές Αναμνηστικής Πινακίδας εδώ. και τις τεχνικές προδιαγραφές των πινακίδων εδώ.  

ΝΚΕ : Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στην Περιφέρεια Κρήτης.

1. Την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2011 και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Οδός Κορωναίου 9 στο Ηράκλειο, σε συνδιοργάνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, της Αναπτυξιακής Κρήτης και με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Δ/ΜΜΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Διονύσιου Τσαγκρή και του στέλεχους της Δ/ΜΜΕ κ. Ιωάννη Κωττάκη.

Πρόγραμμα : «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτηλίας, ανακοίνωσε τον πίνακα με τις εγκριθείσες προτάσεις. Δείτε το Δελτίο Τύπου, τον Πίνακα Κατανομής Ανά Περιφέρεια και τον Πίνακα Κατάταξης, στη σχετική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας :