Ένατης 9ης Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (02ΚΕ).

Ένατης (9ης) Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (02ΚΕ).

Δείτε την απόφαση εδώ.