Ανάκληση Απόφασης Ένταξης έργου της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης έργου της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε την απόφαση εδώ.