Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Έργου της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Δείτε την απόφαση εδώ.