Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Έργων για τη Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Έργων για τη Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Δείτε την απόφαση εδώ.