Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Δράσης με τίτλο “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση” (

Δείτε την απόφαση εδώ.