Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δείτε την απόφαση εδώ.