Ανάκληση απόφασης ένταξης Πράξης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ»

Ανάκληση απόφασης ένταξης Πράξης της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ»

Δείτε την απόφαση εδώ.