Ανάκληση απόφασης ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Δείτε την απόφαση ανάκλησης ένταξης εδώ.