Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης έργων του Προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης έργων του Προγράμματος «Ψηφιακό Άλμα»

Δείτε την απόφαση εδώ.