Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης από τη Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης από τη Δράση με τίτλο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Δείτε την απόφαση εδώ.