Απόφασης ανάκλησης ένταξης (οικειοθελής παραίτηση) για 114 επιχειρήσεις της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».

Ανάκληση απόφασης έγκρισης χρηματοδότησης (προοίμιο απόφασης αρ. 32) ως προς τα έργα που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι από τη Δράση με τίτλο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

Δείτε την απόφαση εδώ.