Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της Δράσης με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξης της Δράσης με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Δείτε την απόφαση εδώ.