Απόφαση ανάκληση ένταξης σε έργα της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

Απόφαση ανάκληση ένταξης σε έργα της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

20201026_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ