Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Δείτε εδώ το ενημερωτικό spot παρουσίασης της Δράσης “Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».