Ενημερωτικό spot για τη Δράση “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”

Δείτε εδώ το νέο ενημερωτικό spot παρουσίασης της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ” του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».