Επικαιροποιημένο ενημερωτικό spot και video της Δράσης των φυσικών καταστροφών

Δείτε το Επικαιροποιημένο Ενημερωτικό spot εδώ.

Δείτε το video εδώ.

Πληροφοριακό γράφημα της δράσης INFOGRAPHIC

Σύνοψη της Δράσης