Νέα Ενημερωτικά Video Χρήσης του ΠΣΚΕ

Βοηθητικά videos, για τον χρήση του συστήματος ΠΣΚΕ :

  1. εγγραφής νέου Χρήστη
  2. ερωτήσεις των Χρηστών και Απαντήσεις από το Helpdesk