Ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 16/Α/4.2.2022)

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων της οικονομίας. 

ΦΕΚ 16/Α/4.2.2022
 
Συνοπτική παρουσίαση του Ν. 4887/2022 και της διαδικασίας Αξιολόγησης
 
Αρχείο με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις σε ζητήματα θεσμικού πλαισίου του Ν. 4887/2022