Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός Πρόσκλησης 02 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027

Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση «Προηγμένος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» – Κωδικός
Πρόσκλησης 02 ΚΕ, ΕΣΠΑ 2021-2027

Δείτε την απόφαση εδώ.