Συνάντηση του Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα με τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση


Τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κο Νικόλαο Παπαθανάση 
με τους συνεργάτες του υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ κος Πλάτων Μαρλαφέκας την Τετάρτη 2 Αυγούστου στα γραφεία του φορέα στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΕΠΑΕ, ο κος Ευάγγελος Καρκανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΦΕΠΑΕ και Αναπτυξιακής Κρήτης, η κα Ιωάννα Κιντά Αντιπρόεδρος ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρος της ΑΕΔΕΠ και ο κος Ελευθέριος Αντωνακόπουλος, μέλος του ΔΣ του ΕΦΕΠΑΕ και Πρόεδρος της ΕΛΑΝΕΤ. Επίσης, συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κος Αλέξανδρος Μακρής και οι Γενικοί Διευθυντές των εταίρων του, κκ Φωκίων Δεληγιάννης (ΕΛΑΝΕΤ), Σπύρος Σκοτίδας (ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ), Μάγδα Πετροπούλου (ΔΕΠ) και Στέλιος Αστρακάς (ΑΝΔΙΑ).

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ ενημέρωσε τον Αν. Υπουργό για τη δραστηριότητα του φορέα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, έχοντας φέρει εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο διαχείρισης 74 δράσεων συνολικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Συνολικά ο ΕΦΕΠΑΕ σε Δράσεις ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ έχει καταβάλει σε επιχειρήσεις, έως 27.7.23, χρηματοδοτήσεις ύψους 2.831.013.106 €.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ο ΕΦΕΠΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει να διαχειρίζεται τις δύο (2) Δέσμες Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», ενώ έχουν ήδη υπογραφεί επιχειρησιακές συμβάσεις με τρεις (3) Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κρήτης και  δρομολογείται η υπογραφή και με τις υπόλοιπες 10 Περιφέρειες.

Ο κος Παπαθανάσης και ο κος Μαρλαφέκας εξέφρασαν την πρόθεση και τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΦΕΠΑΕ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 θα είναι εξαιρετική με στόχο να αποφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας. Ο κος Παπαθανάσης ανέφερε ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διοχέτευση πόρων στην αγορά μέσω αξιόπιστων και γρήγορων διαδικασιών, τις οποίες διαθέτει ο ΕΦΕΠΑΕ. Ο κος Μαρλαφέκας τόνισε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του φορέα είναι το στελεχιακό δυναμικό του, το οποίο έχει ανταποκριθεί, μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα αποτελεσματικά και κυρίως κάτω από δύσκολες συνθήκες για την οικονομία της χώρας. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ διαβεβαίωσε τον Αν. Υπουργό ότι ο φορέας μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε «πρόκληση» του ανατεθεί, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών του και σημειώνοντας εξαιρετικές επιδόσεις.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τις επερχόμενες Δράσεις του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» με τη συμμετοχή του Διοικητή κου Πελοπίδα Καλλίρη και στελεχών της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας (ΕΥΔΑΜ). Σύντομα θα εκκινήσουν οι διαδικασίες ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 με ενδεικτικό προϋπολογισμό δημόσιας χρηματοδότησης 330 εκατ. €