Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Κώστας Καβροχωριανός

τηλ. 2810302403 – Fax: 2810344107

E-mail: kkavro@ank.gr