13ης Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Τροποποίηση κατόπιν εξέτασης ενστάσεων-Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

13ης Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Τροποποίηση κατόπιν εξέτασης ενστάσεων-Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

Δείτε την απόφαση εδώ.