15ης Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης – Τροποποίηση κατόπιν εξέτασης ενστάσεων -Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (01ΚΕ)

Δείτε την απόφαση εδώ.