2η Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης ”Πράσινη Παραγωγική Επένδυση” & Απόφαση για 2η κ 3η Επιτροπή

Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Αξιολόγησης για τη Δράση « Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ » του προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα » ΕΣΠΑ 2021 -2027 (05ΚΕ) και Συγκρότηση 2ης και 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Δείτε την απόφαση εδώ.