Αξιολόγηση & ‘Ενταξη Προτάσεων

 

Τροποποίηση της Υ.Α. με Α.Π. 7738/4307/Α2/03.07.2014 με θέμα: «Διαπίστωση μη πλήρωσης των όρων της με Α.Π. 7773/1989/Α2/ 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» – Περιφέρεια Κρήτης για δυνητικά εντασσόμενα έργα».(8/6/2015)

Μεταφορτώστε την απόφαση πατώντας εδώ.


Τροποποίηση της Υ.Α. με Α.Π. 7391/4148/Α2/25.06.2014 μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας – Περιφέρεια Κρήτης : Απόφαση με Α.Π. 2890/710/Α2 – 13.05.2015 μεταφορτώστε την απόφαση πατώντας εδώ.


Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων μετά την εξέτση από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων θεραπείας  επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων & Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης μεΑ.Π. 7738/4307/Α2/03.07.2014 για την περιφέρεια Κρήτης :


Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης έργων μετά την εξέτση αιτημάτων θεραπείας – τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 7773/1989/Α2-30.10.2013 για την περιφέρεια Κρήτης. Μεταφορτώστε την Υ.Α. με Α.Π.7391/4148/Α2-25.06.2014 πατώντας εδώ ή και εδώ.


Διαπίστωση πλήρωσης όρων Ένταξης και έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων Κρήτης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου– Υπηρεσιών»:

Οδηγίες Υλοποίησης ΜΜΕ(ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ 8/4/2014)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου σας, πέραν του Οδηγού Προγράμματος και Οδηγού Υλοποίησης, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όλες τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί ή θα εκδίδονται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας

25/04/2014

Αποδοχή– Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας (πατήστεεδώ). Για τα θέματα που εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας της περιφέρειας Κρήτης μεταφορτώστε την Απόφαση με Α.Π.5727 / 3594 / A2 – 24/04/2013 από εδώ.

10/04/2014

Νέο Επικιροποιημένο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για την Υλοποίηση Έργων, για ν ατο μεταφορτώσετε πατήστε εδώ.

02/04/2014

Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ που αφορά το Πρόγραμμα ΠΕΠ – ΜΜΕ – ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(πατήστε εδώ)

20/03/2014

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2014 η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  για τους δυνητικά εντασσόμενους επενδυτές στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που έληγε σήμερα. Μεταφορτώστε τη σχετική Υ.Α. για την Περιφέρεια Κρήτης πατώντας εδώ.

28/02/2014

Καθορισµός παραδοτέων για την υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών και επιλέξιµων δαπανών σύµφωναµε τα ΠαραρτήµαταVII και XV του Οδηγού του Προγράµµατος«Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών» (πατήστε εδώ)

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου– Υπηρεσιών». (πατήστε εδώ ) και τη απόφαση 

11/02/2014

Ορισμός, για τα δυνητικά εντασσόμενα έργα, της 20ης Μαρτίου 2014 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας, αντί της 28ης Φεβρουαρίου 2014, του σημείου 8 της με Α.Π. 7779 / 1995 / Α2 / 30.10.2013 Υπουργικής Απόφασης (πατήστε εδώ)

06/02/2014

Δελτίο τύπου «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» (πατήστε εδώ)

03/02/2014

2η Τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 9247/2434/Α2/12.12.2013 Περιφέρεια Αττικής – Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»’’. (πατήστε εδώ

15/01/2014

Τροποποίηση Αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας (πατήστε εδώ

06/12/2013

Νέος Κύκλος Εκδηλώσεων Ενημέρωσης Δυνητικών Δικαιούχων _ Ενίσχυση ΜΜΕ : Πίνακας Εκδηλώσεων

22/11/2013 

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών (Πατήστε εδώ)

18/11/2013 

Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ προς την Αναπτυξιακή Κρήτης (ΑΝΚ) για τη συμβολή της στη διαχείριση του Προγράμματος ΑΝΚ

30/10/2013 

Απόφαση ένταξης της 30/10/2013 Επιχορηγούμενων και Επιλαχουσών προτάσεων της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ  Α.Π.:7773/1989/Α2 – 30/10/2013 μεταφορτώστε την απόφαση και από εδώ.Σχετικά αρχεία :
01.AKSIOLOGISH_PEP_Loan.xls01.AKSIOLOGISH_Loan_Dispatch.doc