Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

 

Υλοποίηση Έργων στο πρόγραμμα
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ στις Νέες Συνθήκες»


ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ

  • 27-1-2015 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Ημερομηνία απόφασης20/1/2015/Ημερομηνία έκδοσης ΦΕΚ 23-1-2015/Ημερομηνία δημοσιοποίησης ΦΕΚ 26-1-2015/ Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 27/1/2015).
  • 15-7-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (15-7-2014) (Hμερομηνία έκδοσης απόφασης και έκδοσης ΦΕΚ 14/7/2014/Ημερομηνία   ανάρτησης στη Διαύγεια 21/7/2014).Μεταφορτώστε τα σχετικά έγγραφα : 

         ΦΕΚ Παράτασης
         Απόφαση παράτασης

  • 1-12-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. (Ημερομηνία απόφασης 27/11/2014/Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 1/12/2014).
  • 26-9-2013 Έγκριση τροποποιήσεων και παράτασης υλοποίησης έργων στο πρόγραμμα ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.Μεταφορτώστε την σχετική απόφαση εδώ 
  • 17-1-2013  Έκδοση Απόφασης παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων και τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ήμερομηνία έκδοσης απόφασης 20/12/2012, Έκδοση ΦΕΚ 31/12/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια 17/1/2013).Μεταφορτώστε τα σχετικά έγγραφα :
  • Τροποποίηση & Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» μέχρι 13/01/2013.

         Υπουργική Απόφαση Παράτασης-Τροποποίησης
         ΦΕΚ Απόφασης

  • 31/12/2012 Έκδοση ΦΕΚ 3571 Β – 31/12/2012 παράτασης χρόνου υλοποίησης ενταγμένων έργων και τροποποίηση – συμπλήρωση οδηγού του προγράμματος.
  • 22-5-2012 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (Έκδοση απόφασης : 4/5/2012, Ανάρτηση στο Διαύγεια : 22/5/2012).    

.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΠΑΕ


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΕΦΕΠΑΕ


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης, εισέρχονται στοwww.ependyseis.gr/mis με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που απέκτησαν κατά την υποβολή της πρότασής τους, επιλέγουν το μενού [Αιτήσεις Τροποποιήσεων] συμπληρώνουν και υποβάλλουν το ηλεκτρονικό αίτημα, το οποίο αποστέλλουν και εντύπως (με σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται (δείτε παραπάνω εγχειρίδιο υλοποίησης έργων), στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή, εισέρχονται στο www.ependyseis.gr/mis με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που απέκτησαν κατά την υποβολή της πρότασής τους, επιλέγουν το μενού [Αίτημα λήψης προκαταβολής] συμπληρώνουν και υποβάλλουν το ηλεκτρονικό αίτημα, το οποίο αποστέλλουν και εντύπως (με σφραγίδα και υπογραφή της επιχείρησης) μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Κρήτης Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου (Irakleio Center 1ος όροφος) Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο για να μεταφορτώσετε το αρχείο που σας ενδιαφέρει :Σχετικά αρχεία :
06.YLOP_PRAKSEON_YA4895834512.pdf