ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Κρήτης στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων, μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του COVID-19).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ                                               Ηράκλειο, 12/11/2021

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021, τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Κρήτης στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα συνεδρίων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της υγείας των συμμετεχόντων, μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του COVID-19).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ύστερα από πρόσκληση και οι κ.κ.: α) Αντώνης Παπαδεράκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας, β) Εμμανουήλ Φραγκάκης, Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και αιρετό μέλος του Π.Ε.Σ. Κρήτης και γ) Αριστείδης Φραγκάκης, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, του φορέα διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για τις επιχειρήσεις της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα:

 

1.- Αποφάσισε την έμπρακτη στήριξη, μέσω των Επιμελητηρίων – μελών του, των σεισμοπλήκτων επιχειρήσεων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου, που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021,με καίριες δράσεις, πουθα αποσκοπούν στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, στον τόπο εγκατάστασής τους.

            Οι δράσεις αρωγής θα εξειδικευθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ύστερα από σχετική συνεννόηση των Προέδρων των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης με το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας.

2.- Σχετικά με την πρόταση αντιμετώπισης των αρρυθμιών στην ισορροπία της Αγοράς Εργασίας της Κρήτης, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση μιας ευρείας θεσμικής σύσκεψης του συνόλου των οικονομικών, επιχειρηματικών, εργατικών, αυτοδιοικητικών, ακαδημαϊκών και πολιτικών φορέων της Περιφέρειας Κρήτης, με βασικούς στόχους:

Α. την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη καταγραφή της σημερινής κατάστασης στην Αγορά Εργασίας της Κρήτης.

Β. τη συστηματική χαρτογράφηση και ανάλυση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και κρατικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την προώθηση ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της Απασχόλησης.

Γ. την αξιολόγηση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στην περιφέρεια Κρήτης, με έμφαση στους κλάδους υψηλής ζήτησης.

Δ. την κατάρτιση συναινετικού, ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού «Στρατηγικού Περιφερειακού Σχεδίου Απασχόλησης & Ανάκαμψης της Κρήτης».

3.- Σχετικά με τις Επιπτώσεις του κύματος ανατιμήσεων και του ενεργειακού κόστους στην Αγορά, το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι απαιτείται αναθεώρηση της πολιτικής απέναντι στις Ενεργειακές Κοινότητες και την «διάχυση» της ρευστότητας των πόρων που θα διατεθούν για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και για την Εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, με συνδυασμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών, και οικονομικών κριτηρίων. Απαιτείται η αξιοποίηση πόρων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να δοθούν κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συμμετοχικών σχημάτων, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες σε πολλά μικρά και μικρομεσαία έργα, (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζας, αποθήκευσης ενέργειας). Επίσης θεωρεί ότι είναι κρίσιμο η πολιτεία με τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου να ελέγξει έγκαιρα & αποτελεσματικά το πρώτο κύμα ακρίβειας, γιατί αυτό παράγει αλλεπάλληλα κύματα διαδοχικών ανατιμήσεων που είναι κατά κύριο λόγο αμυντικές και υπονομεύουν την προοπτική ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας.

  1. Σχετικά με την αντιμετώπιση του επιχειρηματικού χρέους της πανδημίας προς το Δημόσιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρεί ότι, παρά τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα Γέφυρα και τη σταδιακή εφαρμογή του πλαισίου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας, αυτές αντιμετωπίζουν ένα μέρος του προβλήματος. Θεωρεί συνεπώς δέον το να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στη μετατροπή τμήματος του δημοσίου χρέους που βρίσκεται στα χέρια της σε ένα ομόλογο χωρίς τακτή λήξη και χωρίς τοκομερίδιο. Σκοπός της απόφασης αυτή θα πρέπει να είναι η ελάφρυνση του δημοσίου χρέους των χωρών – μελών, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες. Προτείνει δε σχετικά, την πλήρη διαγραφή για επιχειρηματικά χρέη που δημιουργήθηκαν ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από το Μάρτιο του 2020 μέχρι τουλάχιστον και τον Οκτώβριο του 2021 και αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους από την Πανδημία κλάδους, με προϋπόθεση ένταξης στη ρύθμιση τη διατήρηση των θέσεων και σχέσεων εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος.

5.- Όρισε τους κοινούς εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της Κρήτης στην Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2021, με αρμοδιότητα τη γνωμοδότηση προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων, ως εξής:

α) Φραγγεδάκης Γεώργιος , εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χανίων, ως τακτικός,

β) Κοτσάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χανίων, ως αναπληρωματικός,

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.