Υλοποίηση Έργου-Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Δείτε τις υποχρεώσεις δημοσιότητας εδώ.

Υπόδειγμα αφίσας.

Υποδείγματα Web Banners.

Υπόδειγμα Αρχείου Περιγραφής έργου.

Δείτε την πρότυπη Υ/Δ Αιτήματος εδώ.